zgarniarka - CDU Jarocin

Przejdź do treści
Kurs operatora zgarniarki

Zgarniarka, znana również jako scraper, to maszyna budowlana używana do przemieszczania dużych ilości materiałów sypkich, takich jak ziemia, piasek, gruz czy inne materiały, na krótkie odległości. Jest to maszyna efektywna w pracach ziemnych, budownictwie drogowym oraz innych projektach, gdzie wymagane jest przemieszczanie dużych ilości materiałów w krótkim czasie.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne
Wróć do spisu treści