zespół maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych są kompleksowymi instalacjami wykorzystywanymi w przemyśle drogowym i budowlanym do produkcji asfaltu. Mieszanke mineralno-asfaltową stanowi połączenie składników mineralnych, takich jak kruszywa, piasek i żwir, z lepiszczem asfaltowym. Asfalt jest powszechnie używany do budowy nawierzchni drogowych i innych powierzchni, które wymagają wytrzymałej i gładkiej nawierzchni.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych jest kluczowym etapem w budowie i konserwacji dróg oraz innych infrastrukturalnych projektów. Odpowiednio działające zespoły maszyn do produkcji asfaltu odgrywają istotną rolę w zapewnieniu jakości i trwałości nawierzchni.

Wróć do spisu treści