wiertnice dla technologii bezwykopowych - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora Wiertnic dla technologii bezwykopowych

Wiertnice poziome lub horyzontalne, są maszynami wykorzystywanymi w inżynierii bezwykopowej do wykonywania otworów horyzontalnych lub poziomych w ziemi w celu układania rur, kabli, przewodów czy innych instalacji podziemnych bez konieczności kopania tradycyjnych rowów.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Wiertnice dla technologii bezwykopowych są kluczowymi maszynami w dziedzinie inżynierii bezwykopowej, która staje się coraz bardziej popularna ze względu na jej korzyści ekonomiczne, środowiskowe i praktyczne. Dzięki takim maszynom możliwe jest wykonywanie skomplikowanych prac podziemnych bez konieczności niszczenia powierzchni terenu.

Wróć do spisu treści