walec drogowy - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora walca drogowego

Walec drogowy to maszyna używana w budownictwie drogowym i innych dziedzinach, aby zagęszczać i utrwalać warstwy materiałów, takich jak asfalt, gruz, gleba czy inne materiały wykorzystywane do budowy dróg, placów czy innych powierzchni utwardzonych. Głównym celem walców drogowych jest zapewnienie właściwej gęstości i trwałości nawierzchni, aby utrzymać drogi i powierzchnie w dobrym stanie przez długi czas.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Wróć do spisu treści