spycharka - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora spycharki

Spycharka to maszyna budowlana wykorzystywana do przesuwania, podnoszenia i kształtowania materiałów sypkich, takich jak ziemia, piasek, gruz, śnieg czy inne rodzaje materiałów luźnych. Jest to jedno z kluczowych narzędzi w budownictwie, rolnictwie, górnictwie i innych dziedzinach, gdzie potrzebne jest przemieszczanie i kształtowanie dużych ilości materiałów.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne


Spycharki są niezwykle ważnymi maszynami w wielu branżach, które umożliwiają efektywne przemieszczanie i kształtowanie materiałów w celu realizacji różnych projektów budowlanych i ziemnych.

Wróć do spisu treści