równiarki - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora równiarki

Równiarka to maszyna budowlana wykorzystywana głównie do wykonywania prac związanych z niwelowaniem i równaniem terenu. Jej głównym zadaniem jest uzyskanie równomiernego i poziomego podłoża, co jest szczególnie ważne w budownictwie drogowym, lotniskowym oraz w innych projektach, gdzie potrzebne jest utworzenie płaskiej powierzchni. Równiarki są szeroko stosowane w celu przygotowania podłoża przed układaniem nawierzchni, tworzenia nasypów i wykopów oraz innych prac ziemnych.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Równiarki są niezastąpione w pracach ziemnych i budowlanych, gdzie wymagane jest utworzenie równego i płaskiego terenu. Dzięki ich wszechstronnym możliwościom oraz zaawansowanym technologiom, mogą znacznie przyspieszyć i ułatwić prace przy tworzeniu nawierzchni oraz modelowaniu terenu.

Wróć do spisu treści