remonter nawierzchni dróg - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora remonterów, repaverów nawierzchni dróg

Remontery nawierzchni dróg wykorzystuje się do remontów cząstkowych nawierzchni dróg oraz do usuwania spękań poprzecznych i podłużnych. Repaver to rodzaj specjalistycznej maszyny do ponownego układania asfaltu na istniejącej nawierzchni drogowej. Maszyna ta jest używana do odnowienia, naprawy lub ulepszenia jakości istniejącej nawierzchni poprzez aplikację nowej warstwy asfaltu.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Wróć do spisu treści