maszyna do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych - CDU Jarocin

Przejdź do treści
Kurs operatora maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych są urządzeniami używanymi w budownictwie drogowym do równomiernej i precyzyjnej aplikacji mieszanek mineralno-asfaltowych na nawierzchnie drogowe, lotniskowe i inne powierzchnie. Te maszyny odgrywają kluczową rolę w procesie układania asfaltu, zapewniając trwałą i gładką nawierzchnię.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych są niezbędne w procesie budowy trwałych i gładkich nawierzchni drogowych oraz innych powierzchni. Dzięki ich zdolności do równomiernej aplikacji asfaltu, mogą znacznie przyspieszyć i ułatwić proces budowy, jednocześnie zapewniając jakość i trwałość nawierzchni.
Wróć do spisu treści