koparka wielonaczyniowa łańcuchowa do rowów - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora koparki wielonaczyniowej łańcuchowe do rowów

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów to specjalistyczne maszyny budowlane zaprojektowane do kopania i kształtowania rowów, rynien oraz innych przekrojów terenu w celu drenażu, irygacji, kanalizacji czy układania kabli.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Wróć do spisu treści