koparka jednonaczyniowa - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora koparki jednonaczyniowej

Koparki jednonaczyniowe są maszynami roboczymi przeznaczonymi głównie do robót ziemnych, czyli do urabiania gruntu i przemieszczania odspojonego urobku na środki transportu lub na odkład. Koparki mogą być zastosowane także do prac przeładunkowych, burzenia murów, wiercenia otworów w gruncie, wbijania pali i innych robót specjalnych. W tym celu są wyposażane w specjalne osprzęty robocze. Cechą charakterystyczną koparek, wyróżniającą je spośród innych maszyn do robót ziemnych, jest praca cykliczna bez konieczności zmiany położenia względem urobiska.
Koparki jednonaczyniowe są nieodłącznym elementem wielu placów budowy i stanowią kluczową rolę w wykonywaniu prac ziemnych i konstrukcyjnych. Ich zdolność do precyzyjnego kierowania naczyniem oraz wszechstronność sprawiają, że są niezastąpione w wielu branżach, gdzie wykonywanie precyzyjnych i efektywnych prac ziemnych jest kluczowe.

Rozróżniamy 2 klasy uprawnień dla koparek jednonaczyniowych
Klasa III – uprawnia do obsługi koparek jednonaczyniowych do masy 25 ton
Klasa I – uprawnia do obsługi koparek jednonaczyniowych bez ograniczeń masowych

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Wróć do spisu treści