kafar - CDU Jarocin

Przejdź do treściKurs operatora kafara

Kafar to specjalistyczne urządzenie używane do wbijania gotowych pali lub ścianek w grunt. Jest to rodzaj maszyny z młotem, który wykonuje uderzenia w pale, wprowadzając je w grunt. Kafar może być mechaniczny (używający energii kinetycznej) lub hydrauliczny (używający energii hydraulicznej), w zależności od zastosowania.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne

Wróć do spisu treści