ładowarka jednonaczyniowa - CDU Jarocin

Przejdź do treści
Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej

Ładowarka jednonaczyniowa to maszyna budowlana, która służy do załadunku i przenoszenia różnych materiałów, takich jak ziemia, piasek, gruz, materiały sypkie itp. Charakteryzuje się ona dużą łyżką umieszczoną na wysięgniku. Ładowarki mogą być zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, w zależności od warunków terenowych i zastosowań.

Rozróżniamy 2 klasy uprawnień dla koparek jednonaczyniowych
Klasa III – uprawnia do obsługi koparek jednonaczyniowych do masy 20 ton
Klasa I – uprawnia do obsługi koparek jednonaczyniowych bez ograniczeń masowych

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia opartego o niniejszy program jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności.

Warunkiem przyjęci na kurs jest:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie co najmniej podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora ww. maszyny

Plan nauczania:
- Użytkowanie eksploatacyjne
- Dokumentacja techniczna
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy elektrotechniki
- Silniki spalinowe
- Elementy hydrauliki
- Budowa maszyny
- Technologia robót
- Zajęcia praktyczne




Wróć do spisu treści